Jack Widahl

Jack Widahl

Jag finns både på verkstaden och på fältet! Min specialitet är montering av våra produkter. T.ex. när en kund har beställt en ny garageport, då är det oftast jag som är med och installerar den.