MAGIC 1000

MAGIC 1000

HAR ALLT OCH LITE TILL, MAGIC 1000

 Stark - när portautomatiken MAGIC 1000 spänner musklerna öppnas och stängs den tyngsta port i en handvändning. Med 1000 N dragkraft är den stark som en björn.

Tystgående

Pssst: du måste riktigt anstränga dig för att överhuvud taget kunna höra Crawford - den verkligt tystgående portautomatiken.